martes, 7 de marzo de 2017

ALIĜU AL NIA ASOCIO ANDALUZIA ESPERANTO UNUIĜO

Aliĝu al nia Asocio kaj vi ricevos belan donacon
Hacte socio de nuestra Asociación y recibe este regalo.
Kiel ĉiuj jaroj ni informas pri la ekzisto de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo, asocio kiu celas pri la disvastigo de la internacia lingvo en Andaluzio kaj pri la diskonigo de la andaluzia kulturo en la esperantista mondo. AEU estas asocio sendependa de la ceteraj lokaj grupoj ekzistantaj en Andaluzio, kvankam ni estas je la dispono de ĉiuj ili kaj ankaŭ de kiu ajn grupo aŭ homo deziranta disvastigi esperanton, ĉefe pere de la sendo de propagandiloj, libroj aŭ pere de aliaj kunlaboradoj por disvastigi nian lingvon en Andaluzio.
AEU eldonas la revuon “Gazeto Andaluzia” kvarfoje en la jaro, ni jam publikigis la numeron 102-an kaj ankaŭ ni dissendas internan "AEU-bultenon" inter niaj membroj, ankaŭ, kiel Vi jam scias, ni organizas ĉiujare la Andaluzian Kongreson de Esperanto, la pasintan jaron ni okazigis la 20-an kongreson en la urbo Antekero.
La pagenda kotizo por aparteni al AEU estas 20 euroj jare. Ĉi-jare, por tiuj kiuj pagos sian kotizon antaŭ la 30-a de aprilo, ni oferas malgrandan propagandan donaceton, temas pri menor-bastoneto 8 Gb. Do, se Vi deziras esti membro de AEU, bv. sendi al ni leteron al la e-adreso: esperanto14@ono.com aŭ angelarquillos@gmail.com, kaj enmetu en la konton de la banko BMN (eksa Caja General de Ahorros de Granado) n-ro nº ES80 0487 3225 1420 0000 6979,
Por pagi eksterlande bv. uzi jenan kodon: IBAN ES80 0487 3225 1420 0000 6979 //SWIFT/BIC : GBMNESMMXXX konton nome de “Asociacion Andaluza de Esperanto”.
la kvanton 20 eurojn, sciigante pri Via nomo kaj la afero: Kotizo 2017.
Korajn salutojn kaj ni ĉiuj laboru por la disvastigo de Esperanto en Andaluzio

viernes, 4 de noviembre de 2016

20-a Andaluzia Kongreso de Esperanto-Antequera

Sukcese kaj fruktodone disvolviĝis la 20-an Andaluzia Kongreso de Esperanto en la belega urbo Antequera. Pli ol sesdek homoj el diversaj lokoj de Hispanio kaj eksterlande ĝuis la eventon en bona etoso kaj sub agrabla varmeta suno dum la daŭro de la kongreso. Ankaŭ oni devas elstarigi la ekskursojn la la t.n. El Torcal kaj la Dolmenoj, homara heredaĵo, interealie.miércoles, 21 de septiembre de 2016

https://andaluciaesperanto.wordpress.com

 Klaku sur la supran ligilon se vi interesiĝas pri nia Andaluzia Kongreso.
miércoles, 13 de julio de 2016

Sukcesa 75a Hispana Kongreso de Esperanto

En vilaĝo Herrera del Duque, provinco Ekstremadura, okazis unu el la plej sukcesaj kongresoj de Hispanio, pli ol 165 homoj ĉeestis kaj partoprenis malgraŭ la varmego.

martes, 24 de mayo de 2016

20-a Andaluzia Kongreso de Esperanto

De la 29a de oktobro ĝis la 1a de novembro de 2016, okazos nia Andaluzia Kongreso de Esperanto en la bela urbon Antekero, tre proksime de Malago. Baldaŭ oni publikigos ligilon por aliĝo kun ampleksa programero.


sábado, 12 de marzo de 2016

Ĝenerala Kunsido de AEU en Malago

Hodiaŭ en la fakultato pri Informadiko kelkaj membroj de AEU celebris la Ĝeneralan Kunsidon kie oni elektis la urbon Antequera kiel kongresurbon de la venonta Andaluzia Kongreso okazonta de la 29a de oktobro ghis la 1a de novembro. Baldaŭ oni publikigos afiŝon pri la evento. La moto estas: Esperanto kaj Naturo (ĉielo kaj tero).
Hoy en la facultad de Informática algunos miembros de AEU celebramos la Asamblea General donde se eligió la ciudad Antequera como sede del próximo Congreso Andaluz de Esperanto que se celebrará del 29 de octubre al 1 de noviembre. Pronto se publicará el cartel del evento. El lema es: Esperanto kaj Naturo (ĉielo kaj tero).